Waterleiding

Het aanleggen en aanpassen van uw waterleidinginstallaties dient met de uiterste zorg te worden uitgevoerd. Dit is erg belangrijk, mede ten behoeve van legionellapreventie. Daniels Installatietechniek kan u hierbij op vakkundige wijze van dienst zijn.

Ontstaan er in uw woning beginnende vochtplekken, zorg dan dat u hier altijd zo snel mogelijk naar laat kijken om hevige water lekkages te voorkomen. Wij sporen de lekkage graag spoedig voor u op, om deze vervolgens te kunnen repareren. Is uw lekkage hevig of is uw waterleiding gesprongen, dan adviseren wij u om direct uw hoofdkraan af te sluiten zodat het water tijdelijk stopt en de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Neemt u in dit geval contact met ons op, wij zijn u altijd zo snel mogelijk van dienst.

 

Gasleiding

Aanleg van gas installaties

Gas is nog steeds een veelgebruikte grondstof in veel woningen. Zo wordt gas nog vaak gebruikt voor de cv ketel, luchtverwarmers, heaters, fornuizen en haarden. Ondanks de vele andere alternatieven, die een stuk milieuvriendelijker zijn, kiest men er nog veelal voor om gebruik te maken van deze grondstof. De manier van aansluiten en het leggen van de leidingen door het huis, is vaak nog een complexe klus, die uitgevoerd dient te worden door een ervaren installateur.

Veiligheid staat voorop

Gas kan een erg gevaarlijke stof zijn, vooral als het in aanraking komt met vuur. Het is daarom van belang dat deze gasaansluiting wordt aangelegd door een erkende installateur die hierin gespecialiseerd is. Als een gasinstallatie niet goed is uitgevoerd, kan dit rampzalige consequenties hebben. Zo is er een grote kans op brand, explosiegevaar of koolmonoxidevergiftiging. De aanleg van een gasinstallatie moet dus goed worden uitgevoerd, de leidingen dienen 100 procent betrouwbaar te zijn en de hoeveelheden gas moeten goed zijn afgestemd.

Installatie volgend de NEN norm

Aangezien gas een erg gevaarlijke stof is, dienen de gasinstallaties volgens een bepaalde norm uitgevoerd te worden. Eén van de belangrijkste normen omtrent gas is de NEN 1078:2004. Bij deze norm is de Nederlandse praktijkrichtlijn de NR 3378 gepubliceerd. Deze geeft bepaalde voorbeelden en aanwijzingen op welke manier een gasinstallatie kan voldoen aan de voorschriften. Een gecertificeerde gasinstallateur behoort deze voorschriften te kennen en toe te kunnen passen. Op deze manier is de veiligheid van de gasinstallatie gegarandeerd en hoeft u niet bang te zijn voor eventuele nare consequenties.

 

Riolering

Ook het aanleggen van binnen en buiten riolering, in kruipruimtes, leidingkokers, wanden en soms in dekvloeren. De dimensionering van de buizen is afhankelijk van de hoeveelheid sanitair en gelijktijdigheid in uw woning. Wij zijn op de hoogte van de hiervoor geldende voorschriften en kunnen een probleemloze installatie aanleggen.

Wij voeren allerlei herstelwerkzaamheden uit en in het geval van achterstallig onderhoud of sterk verouderde afvoer kunnen wij de complete riolering vervangen.

 

Sanitair

Eén van de meest belangrijke kamers in een woning is de badkamer. Een goede badkamer is vaak voorzien van allerlei sanitaire producten waarmee men de hygiëne zo optimaal mogelijk kan houden. De installatie van een badkamer vergt echter veel tijd, moeite, kennis en kan daarnaast een zeer dure klus worden als dit niet juist wordt uitgevoerd.

Het ontwerp van uw badkamer

Voordat er ook maar begonnen kan worden met het installeren van een nieuwe badkamer, moet er eerst een duidelijk ontwerp zijn gemaakt. Dankzij dit ontwerp is het namelijk duidelijk waar alle leidingen moeten zitten en op welke plekken de stopcontacten het beste tot zijn recht komen. Vooral de leidingen kunnen een complexe bezigheid zijn voor iemand die hier niet veel ervaring in heeft. Daarom is het altijd aan te raden om hier de hulp van een installateur bij in te schakelen. Deze weet immers precies welke leidingen het best gebruikt kunnen worden, wat de ideale structuur is en hoe het water aangesloten moet worden op de sanitaire voorzieningen.